Czy inwestowanie w pracownika jest opłacalne

Pracodawca, zatrudniając nowego pracownika, ponosi nie tylko ustawowe koszty jego utrzymania. Wszystkie składki i ubezpieczenia pożerają spore pieniądze, jednak dobrze wykwalifikowana kadra szybko zrekompensuje początkowe wydatki. Szkolenia są podstawową formą przystosowania nowego pracownika do miejsca pracy. Odpowiednio przygotowane i przeprowadzone, zwiększą jego wiedzę i umiejętności, a co za tym idzie – efektywność działania. Niektóre firmy idą krok dalej: sponsorują swoim pracownikom różnego rodzaju kursy zawodowe, czy nawet studia. Wiąże się to z obopólną umową; pracodawca wykłada kapitał przeznaczony na szkołę czy kurs, pracownik natomiast zobowiązuje się do nie zrywania stosunku pracy, a w przypadku niewywiązania się z tego warunku lub w razie zwolnienia dyscyplinarnego zostaje obciążony kosztami swojej edukacji. Inwestowanie w pracownika to nie tylko podnoszenie jego umiejętności – to również skuteczne, pozytywne motywowanie. Premie, bonusy i nagrody stymulują chęć do pracy i mentalnie związują pracownika z pracodawcą, wpływając jednocześnie na jakość postrzegania firmy przez osobę w niej pracującą. Dodatkowa reklama z ust pracownika jest kolejnym bonusem. Dobrze wyszkolony i zadowolony pracownik przyniesie zdecydowanie wyższy dochód niż taki, dla którego praca jest udręką. Tak więc, drodzy pracodawcy, warto jest zainwestować w swojego pracownika, bo to się po prostu opłaca.

Dlaczego warto zainwestować w złoto

Dlaczego warto zainwestować oszczędności w złoto? To proste: złoto zawsze miało, ma i będzie miało wartość, niezależną od inflacji, zawirowań na giełdzie czy innych rynkowych krachów. Ponadto złoty kruszec można sprzedać nieomal wszędzie na świecie co sprawia, że bardzo łatwo jest odzyskać zainwestowane pieniądze. Istotne jest, że posiadanie złota nie jest obciążone żadnym podatkiem, więc nie musimy obawiać się, że rząd sięgnie do naszych kieszeni. Moda na złoto nie zmienia się od bardzo wielu lat, w związku z czym jest łatwo zbywalne. Co prawda zysk z jego sprzedaży nie jest ogromny, jednak olbrzymią zaletą takiego zarobku jest jego pewność; niezależnie od sytuacji walutowej i gospodarczej złoto trzyma się bardzo dobrze. Decydując się na tę formę inwestycji należy wziąć pod uwagę, że wszędzie zdarzają się oszuści, dlatego dobrze jest umieć zweryfikować prawdziwość kruszcu. Niestety, obecnie jedyną niezawodną metodą na weryfikację prawdziwości sztabki jest użycie spektometru lub ultrasonografu. Wiadomo, że w domowych warunkach jest to nie do zrobienia. Jak więc uchronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami? Najlepiej jest kupować złoto u znanych dystrybutorów o nieposzlakowanej opinii handlowej. Nie należy dać się skusić niską ceną – lepiej zapłacić więcej i mieć pewność, że kupiliśmy złoto.

Inwestowanie w nieruchomość: jak prostymi sposobami zwiększyć wartość mieszkania

Sprzedaż mieszkania dostarcza sporego zastrzyku gotówki. Poniżej kilka prostych rad, które ułatwią zwiększenie atrakcyjności oferowanej nieruchomości. Najważniejszy jest wygląd. Nic tak nie odstrasza, jak spękany sufit, stara podłoga czy plamy na ścianach lub – o zgrozo! – odpadający tynk. Przed zaproszeniem potencjalnych kupców do wnętrza dobrze jest przeprowadzić mały remont, który odświeży mieszkanie. Nie jest istotne, czy gust obecnego właściciela będzie pokrywał się z preferencjami estetycznymi potencjalnego nabywcy – ważne jest, by pierwsze wrażenie było dobre, inaczej drugiego może już nie być. Odmalowanie ścian czy położenie paneli to nie jest duży koszt, a dzięki temu wartość mieszkania znacznie zyska na wartości. Prezentując nieruchomość koniecznie trzeba zadbać o porządek w nim panujący. Niedopuszczalne jest oprowadzanie klienta po kuchni upstrzonej plamami z jedzenia, toalety z brudnym sedesem czy pokojach, w których panuje regularny bałagan. Zasnute ubraniami czy szpargałami meble negatywnie wpłyną na chęć zamieszkania w takiej nieruchomości. Mieszkania w polskiej rzeczywistości są raczej niewielkie i brakuje w nich światła. Dlatego dobrze jest zadbać o usunięcie rzeczy, które stwarzają pozór zagracenia, optycznie pomniejszają przestrzeń. Zasłanianie okien jednocześnie ciężkimi kotarami, grubą firaną i żaluzjami tylko spotęgują wrażenie zaciemnienia. Dobre sztuczne oświetlenie potrafi zdziałać cuda w wizualnym odbiorze przestrzeni.

Inwestycje w waluty obce

Inwestowanie nadwyżek finansowych w waluty obce jest jedną z bardziej popularnych metod inwestowania. Ta forma uzyskiwania zysków była niezwykle popularna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy w naszym kraju niezwykle popularna była waluta amerykańska, czyli dolary. Tego rodzaju inwestycje były opłacalne z dwóch powodów. Po pierwsze duży popyt na amerykańską walutę gwarantował stuprocentową możliwość jej odsprzedaży po wyższym kursie. Po drugie, z uwagi na wysoką inflację i deprecjację polskiej złotówki, możliwość ulokowania dowolnej wysokości nadwyżek finansowych, powodowało w dłuższym okresie czasu nie tylko możliwość uzyskania zysku, ale przede wszystkim uniknięcia straty wynikłej ze spadku wartości polskiej waluty. W obecnych czasach coraz rzadziej spotyka się tego rodzaju inwestowanie w waluty obce. Ten rodzaj inwestowania został przeniesiony na grunt profesjonalnych giełd walutowych, których użytkownikami mogą być zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby prywatne. W przeciwieństwie do zysku uzyskiwanego w ubiegłym stuleciu wynikającego z wzrostu wartości waluty, obecnie zysk można osiągnąć zarówno w przypadku wzrostu kursu waluty jak i w sytuacji jej znacznego spadku. Aby skorzystać z możliwości uzyskiwania przychodów ze spekulacji walutowych warto jednak skorzystać z narzędzi informacyjno – edukacyjnych, jakie oferowane przez większość platform transakcyjnych, w oparciu o które odbywa się większość inwestycji walutowych.

Lokata bankowa czy giełda walutowa

Posiadając wolne środki finansowe często zastanawiamy się, w jaki sposób je właściwie zainwestować, by do minimum zmniejszyć ryzyko ewentualnej straty, przy jednoczesnym założeniu maksimum zysku. Przy wspomnieniu strat finansowych, jakie ponieśli klienci spółki oferującej inwestowanie w złoto, obecnie rośnie świadomość polskiego społeczeństwa, które z większą rezerwą odnosi się do nowatorskich form lokowania pieniędzy. Stąd obecnie większą popularnością cieszą się produkty finansowe, które nie narażają potencjalnego inwestora na możliwość poniesienia ewentualnej straty finansowej. Z dostępnych instrumentów inwestycyjnych Polacy wybierają znacznie częściej popularne produkty bankowe aniżeli alternatywne formy inwestowania w waluty obce, akcje, obligacje i inne produkty strukturyzowane. Mimo, iż możliwość osiągnięcia większego zysku istnieje zdecydowanie większa w przypadku zarządzania spekulacjami giełdowymi aniżeli lokowania pieniędzy na tradycyjnych kontach bankowych, wciąż istnieje większe zapotrzebowanie na podstawowe produkty inwestycyjne oferowane przez banki. Polskie społeczeństwo w większej części bardzo ostrożnie podchodzi do inwestowania pieniędzy w narzędzia finansowe, które mimo, iż z założenia powinny przynieść większy zysk, obarczone są dużym ryzykiem straty zainwestowanych pieniędzy.

Jak bezpiecznie inwestować swoje pieniądze

Mimo, iż na świecie panuje wielki kryzys ekonomiczny i od wielu lat jesteśmy świadkami upadania wielkich spółek, korporacji i przedsiębiorstw, a także większego ubożenia społeczeństw wielu krajów, wciąż występuje duże zainteresowanie narzędziami finansowymi, dzięki którym możliwe jest korzystne inwestowanie nadwyżek finansowych. Obecnie potencjalni inwestorzy mają do wyboru bardzo szeroką ofertę niezwykle zróżnicowanych produktów finansowych, począwszy od klasycznych lokat bankowych po inwestowaniu w akcje spółek. Bez wątpienia drobni inwestorzy, posiadający niewielkie sumy pieniędzy wybierają najbardziej pewne i obarczone niewielkim ryzykiem formy oszczędzania pieniędzy z możliwości ich niewielkiego pomnożenia. Są to przede wszystkim lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe. W zależności od wysokości oferowanego oprocentowania produkty te wzajemnie się uzupełniają. W przypadku osób posiadających duże sumy pieniędzy, tradycyjne produkty bankowe takie jak lokaty i rachunki, są mało opłacalną formą inwestowania pieniędzy. Zysk na poziomie 3 – 5 % w skali roku zdaje się być niezbyt wysokim w porównaniu z innymi, alternatywnymi formami inwestowania środków pieniężnych. Niezwykle popularne jest więc w przypadku osób zamożniejszych inwestowanie w nieruchomości, akcje, obligacje, papiery wartościowe, waluty i inne produkty strukturyzowane.

Korzystne inwestycje w nieruchomości

Rynek nieruchomości jest w ostatnich latach mało stabilnym narzędziem inwestycyjnym. Największe zyski można było osiągnąć na początku ubiegłego dziesięciolecia, kiedy to ceny nieruchomości oferowanych na polskim rynku były stosunkowo niskie. Osoby inwestujące w tym czasie swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości, już po kilku latach mogły nie tylko odzyskać zainwestowanie pieniądze, ale z powodzeniem odebrać nawet 300% zysku. Najbardziej korzystne było inwestowanie w mieszkania i grunty budowlane. To właśnie ich wartość wzrosła najbardziej, obdarowujący ich właścicieli potężnymi zyskami. Mimo, iż obecnie inwestorzy decydujący się na ulokowani środków finansowych w nieruchomości nie mogą liczyć na kilkukrotne pomnożenie swoich pieniędzy w bardzo krótkim czasie, wciąż inwestycje w nieruchomości uważane są za jedne z najbardziej korzystnych, a jednocześnie obarczonych najmniejszym ryzykiem. W historii polskich inwestycji w nieruchomości, bardzo rzadko zauważa się okresy zdecydowanego spadku cen nieruchomości, a nawet jeśli takie miały miejsce, trwały zwykle bardzo krótko. Obecnie niezwykle korzystne jest lokowanie pieniędzy w mieszkania pod wynajem. Inwestor decydujący się na ten rodzaj lokowania środków pieniężnych uzyskuje wówczas zysk w dwojaki sposób: zarówno ze wzrostu wartości nieruchomości, jak i z wartości czynszu pobieranego z tytuły wynajmu.

Czy lokaty bankowe to dobra inwestycja

Obecnie ze względu na to, że trudno jest przewidzieć, czy transakcja, która dzisiaj wydaje się być korzystna, przyniesie konkretny zysk po kilku miesiącach, inwestowanie staje się trudne. Jednak społeczeństwo się bogaci, a zatem dysponuje większym zasobem wolnych środków pieniężnych, które również mogą zacząć na siebie zarabiać. Wciąż dużym powodzeniem cieszą się lokaty bankowe, głównie dlatego, że oferują zysk, chociaż procent odsetek znacznie spadł na przestrzeni ostatniego półrocza. Taka inwestycja nie wymaga posiadania żadnej fachowej wiedzy, co również jest przyczyną tego, że takie produkty bankowe cieszą się zainteresowaniem. Każdy bowiem ma szansę zarobić, bez względu na wiek, czy zawód, jaki wykonuje, co jednak nie oznacza, że każdy inwestor po określonym czasie będzie miał w rękach taką samą ilość naliczonych odsetek. Wszystko bowiem zależy od tego, ile się ulokuje pieniędzy na lokacie – im będzie ich więcej, tym lepiej dla inwestora. Czasami jednak nawet taka zależność nie jest taka oczywista, a wszystko przez to, że lokaty bankowe są objęte podatkiem. Zatem odkładając pieniądze na lokatę, zamraża się je na określony czas, a później nie ma pewności, że uda się tak do końca na tej inwestycji poważnie zarobić. Na szczęście są lokaty krótkoterminowe, więc można skorzystać z tego wariantu, by uniknąć zagrożeń. Zanim jednak ktoś zdecyduje się na założenie lokaty, warto zapoznać się z regulaminem banku, co ostatecznie powinno rozwiać wszelkie wątpliwości, czy warto w danym momencie założyć lokatę w wybranej instytucji finansowej.

W co inwestują firmy

Wbrew pozorom firma bardzo rzadko może opierać się tylko i wyłącznie na swojej rachunkowości, które jasno określają przychody i rozchody, dotyczące produktów i usług, jakie się oferuje. Z tego też powodu przedstawiciele instytucji również muszą podejmować decyzje, by część zarobionych środków przeznaczyć na inwestycje. Czy inwestycją można nazwać zatrudnienie agencji reklamowej, która zrealizuje kampanię marketingową – oczywiście. W końcu przedstawiciele firmy nie mają obowiązku podejmować się takiego wydatku, jednak doskonale zdają sobie oni sprawę z tego, że takie posunięcie się zwróci w kosztach. Właściwie przeprowadzona kampania bardzo szybko zaowocuje, ale gdyby tylko chodziło o zwrot włożonych środków, nikt by nie brał się za takie, bądź co bądź, zawsze ryzykowne przedsięwzięcie. Ludzie, którzy zarządzają firmą i jej kierunkiem rozwoju, muszą mieć na względzie nowych odbiorców oraz rozpoznawalność marki na rynku. Takie możliwości stwarza właśnie kampania reklamowa, która, jeśli jest właściwie przeprowadzona, może być bardziej skuteczna, niż wszystkie działania osób zatrudnionych w danej instytucji. Jeśli więc firma zatrudnia kompetentnych pracowników, którzy są dobrzy, w tym, co robią, reklama wpłynie pozytywnie na wyobrażenie potencjalnych klientów o tej instytucji. Jednak ten kij ma dwa końce, ponieważ nawet drobny negatywny incydent może być katastrofalny w skutkach i w rezultacie taka kosztowna inwestycja obróci się przeciwko producentowi.

Rozpoczynamy działalność z pomocą państwa

Wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza jest również sposobem na zarabianie pieniędzy w momentach trudnych dla ryku zatrudnienia. Nic zatem dziwnego, że zdecydowanie większy nacisk kładziony jest na wspomaganie przedsiębiorców, aniżeli poszukiwanie miejsc pracy dla bezrobotnych na rynku gospodarczym. Nowi przedsiębiorąc mogą bowiem liczyć na wielkie wsparcie państwa w prowadzonym biznesie. Środki unijne pozwalają na dawanie środków finansowych początkującym przedsiębiorcom. Jest to istotny element działań gospodarczych. Rozpoczęcie działania firmy zawsze wiąże się z dużymi wydatkami. Koniczne jest zakupienie sprzętu, komputerów, czy odpowiedniego programowania komputerowego. Wszystko to stanowi bardzo duży wydatek dla początkującego właściciela firmy. Środki unijne są pomocą bezzwrotną, a więc nie ma obawy przed koniecznością oddania dofinansowania. W ramach wsparcia organizowane są również różnorodne kursy przygotowawcze dla przedsiębiorców. Na takich zjazdach prowadzone są zajęcia z zakresu księgowości oraz kadr, jak również poruszane tematy związane z marketingiem i reklamą. Wszystko to ma pomóc w odniesieniu sukcesu gospodarczego. W ramach środków przewidziane a również spotkania ze specjalistami z zakresu doradztwa zawodowego. Ich zadaniem jest pokazanie sposobów przygotowywanie biznesplanu oraz zweryfikowanie poddanych pomysłów. Może to bardzo pomóc w sprecyzowaniu postępowania przedsiębiorcy.

Sposoby na zainwestowanie kapitału

Nadwyżki finansowe, zamiast leżeć i gnuśnieć w przysłowiowej skarpecie, mogą pomnażać kapitał swojego właściciela. W jaki sposób zadziałać, by pieniądze pracowały same z siebie? Należy je odpowiednio zainwestować. Po zweryfikowaniu swoich potrzeb, możliwości i oczekiwań dobrze jest rozejrzeć się na rynku inwestycyjnym, by dobrze dobrać miejsce do ulokowania kapitału. Nadal najpopularniejszym sposobem inwestycji pieniędzy jest giełda papierów wartościowych. Niestety, niedostateczna wiedza na temat działań i ruchów giełdowych może stać się przyczyną utraty oszczędności. Niedobrze jest podążać za trendami w kupowaniu i sprzedawaniu, zaobserwowanymi u ogółu, ponieważ nie zawsze to, co robi większość jest słuszne. Rozsądnym pomysłem jest oddanie się w ręce specjalisty, chociaż tutaj również należy wykazać się rozwagą w wyborze doradcy. Przede wszystkim to właściciel kapitału ma zarabiać, nie pośrednik, dlatego warto poznać możliwie najwięcej opinii na temat branych pod uwagę biur finansowych. Innym sposobem na inwestycję jest własny biznes – firma, niezależnie czy usługowa, produkcyjna bądź handlowa, jeżeli trafi na odpowiedni grunt i jest prowadzona rzetelnie oraz z rozmysłem szybko zwróci włożony w nią wkład i przyniesie zyski. Należy jednak uważać na złe wybory już przy decyzji co do rodzaju działalności, by nie zaprzepaścić środków. Nieruchomości również posiadają wiele atutów, mimo że inwestowanie w ten sposób jest trudne. Dobrze jest posiąść wiedzę o sposobie funkcjonowania rynku nieruchomości, poznać tajniki zarządzania, kontroli, rozliczania i marketingu. Wówczas perspektywa wzbogacenia się na tego typu inwestycji stanie się całkiem realna.

Jak mądrze zapewnić dziecku start w dorosłość

Który rodzic nie chciałby, aby jego dziecko miało lepsze warunki życia i pracy niż on sam, gdy wyfruwał z rodzinnego gniazda? Chyba żaden; każda matka i ojciec che dla swojego potomstwa jak najlepiej. W Polsce coraz popularniejsze staje się zakładanie polis czy inwestowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne z przeznaczeniem dla całkiem małych dzieci. Rodzice lub chrzestni uważają (bardzo słusznie), że dzięki temu będą w stanie zapewnić swojej pociesze solidny finansowy start w dorosłość. Miesięczna kwota nie jest wygórowana, więc nie jest mocno odczuwalna dla budżetu domowego, a zysk przy tak długim okresie inwestycyjnym może być bardzo atrakcyjny. Na rynku funkcjonuje bardzo wiele firm, oferujących produkty inwestycyjne, dedykowane właśnie dla najmłodszych członków rodzin. Ich propozycje różnią się sposobem dywersyfikowania portfela inwestycyjnego, stopą zwrotu, prowizją i horyzontem czasowym. Jest więc w czym przebierać, co pozwala na wybranie opcji najkorzystniejszej dla klienta; takiej, która uwzględnia wszystkie jego potrzeby i możliwości finansowe. Inwestycje dla dziecka pozwolą mu w przyszłości na dalsze lokowanie kapitału w sposób, jaki uzna za stosowne. Co ważne, będą dla niego wzorem postępowania, przez co, być może, samo, jako dorosły człowiek, nabierze nawyku oszczędzania i inwestowania.

Najlepsza inwestycja: inwestycja w siebie

Rynek pracy w Polsce jest trudny i wymaga od pracowników sporego zaangażowania. Dlatego też, aby nie stracić pozycji w firmie, w której się pracuje, a być może także zyskać awans, warto jest zainwestować w siebie. Dobrze jest cały czas podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by nie wypaść z obiegu przez nieznajomość nowinek branżowych. Nie tylko utrzymywanie stałego, aktualnego poziomu wiedzy ma znaczenie; istotne jest również nabywanie nowych umiejętności. Kapitalnym pomysłem rozwoju są wszelkiego rodzaju kursy. Nie tylko poszerzają wachlarz możliwości, ale również pozwalają na poznanie zupełnie nowych rzeczy. Dzięki nim być może zyskamy dodatkową pracę, albo w ogóle się przebranżowimy, idąc w zupełnie innym niż dotychczas kierunku zawodowym. Kursy i szkolenia dają możliwość zawarcia nowych, ciekawych znajomości, podnoszą samoocenę – poprzez nabycie doświadczeń człowiek czuje się pewniejszy, zna swoje możliwości, cały czas uczy się i rozwija. Bogatsze Curriculum Vitae jest informacją dla potencjalnego pracodawcy, że jako pracownik, uczestnik kursów na pewno szybko przyswoi nowe wiadomości, ze szkoleń wyniesie tyle, ile będzie możliwe a w wykonywaniu zadań posłuży się szeroką wiedzą. Dlatego też zawsze warto jest zainwestować w siebie, nawet jeśli nie pod kątem obecnej czy przyszłej pracy, ale dla nas samych.

Zanim zaczniesz przygodę z inwestowaniem

Zanim zaczniesz inwestować, musisz zadać sobie kilka pytań, które pomogą w wyborze sposobu i targetu inwestowania. Najpierw zadaj sobie pytanie jakie masz doświadczenie w inwestowaniu kapitału? Jeżeli dopiero zaczynasz, dobrze by było oddać się w ręce specjalistów, którzy pokierują Twoim portfelem inwestycyjnym. Jeśli jednak już próbowałeś swoich sił na giełdzie czy innym rynku inwestycyjnym, to odśwież informacje, zorientuj się w panującej na rynku sytuacji i działaj! Pamiętaj o ryzyku i zastanów się, jak wysokie jesteś w stanie ponieść. Inwestowanie agresywne jest zyskowne, jednak wiąże się ze sporym zagrożeniem utraty oszczędności. Dla bardziej zapobiegawczych giełdowych graczy poleca się obligacje lub lokaty bankowe. Ważne są również środki, jakie chcesz przeznaczyć na inwestycje. Dobrze, jeśli pochodzą z nadwyżki budżetowej, by w razie domowego kryzysu nie było potrzeby wycofywania pracujących pieniędzy. Inwestycje przynoszą różne zyski, dlatego, biorąc pod rozwagę podejmowane ryzyko inwestycyjne, należy zastanowić się nad formą. Wiadomo, im większe ryzyko, tym większa szansa na zysk. Kolejnym aspektem jest horyzont czasowy inwestycji. Czy chciałbyś zarobić szybko, czy możesz na pieniądze poczekać? Giełda obfituje w zróżnicowane możliwości inwestowania w perspektywie czasu. Gdy już odpowiesz na wszystkie powyższe pytania, śmiało możesz rozpocząć poszukiwania najodpowiedniejszego dla Ciebie sposobu pomnażania kapitału.

Inwestowanie oszczędności w obligacje

Inwestowanie w obligacje jest stosunkowo bezpiecznym sposobem na pomnażanie kapitału. Obligacje są formą kredytu, zaciągniętego przez organ, instytucję lub firmę je wypuszczające. Dzięki temu obligatariusz otrzymuje stały, procentowy dochód. Zakupując obligacje od razu decydujemy, na jak długi czas chcemy udzielić pożyczki emitentowi. Obligacje są papierami wartościowymi, zobowiązującymi instytucję, która wprowadziła je na rynek do cyklicznego wypłacania procentowej części wartości obligacji pożyczkodawcy, a po zakończeniu okresu kredytowego – całości zobowiązania pieniężnego. W gospodarce obligacje spełniają kilka istotnych funkcji: pożyczkową, lokacyjną, płatniczą, obiegową. Funkcja pożyczkowa oznacza, że emitent otrzymuje potrzebne mu do obrotu i rozwoju środki. Funkcja lokacyjna odnosi się do umożliwienia zainwestowania przez obligatariusza nadwyżki pieniężnej i pomnożenia własnego kapitału. Funkcję płatniczą rozumiemy jako możliwość przeniesienia własności obligacji z posiadacza na jego wierzyciela. W ten sposób obligacje mogą równać się z obowiązującą walutą. Funkcja obiegowa pozwala przenieść własność obligacji z jednej osoby na drugą, wraz ze wszystkimi zobowiązania ze strony emitenta. Dodatkowo obligacje występują również w formie imiennej, gdzie obligatariusz jest zapisany zarówno na dokumencie z imienia i nazwiska, jak i w bazie danych emitenta oraz obligacje na okaziciela, których właścicielem uważany jest ten, kto jest w stanie je jednorazowo przedstawić.

Inwestowanie pieniędzy na lokatach

Lokaty bankowe cieszą się sporym zaufaniem klientów, jednak powoli stają się reliktem inwestycyjnym. Głównym powodem jest niski zarobek na lokacie, w zasadzie w większości przypadków jest to niewiele ponad waloryzację złotówki. Do takiego stanu rzeczy przyczynił się między innymi podatek Belki, zmuszający podatnika do oddania dziewiętnastu procent zysku z lokaty. Banki prześcigają się w tworzeniu ofert dla swoich klientów, obniżając prowizje i zwiększając stopy zwrotu, wszystko, by przyciągnąć jak największą ilość klientów. Inwestowanie jednorazowe przynosi mniej korzyści niż cykliczne, rozłożone w czasie. Trzeba przy odbieraniu zysków wyczuć dobry moment, by z inwestycji wyciągnąć możliwie najwyższy zarobek. Chcąc założyć lokatę należy zastanowić się na jak długi okres chcemy ulokować pieniądze w banku. Oczywiście, im dłuższy okres, tym potencjalne zyski są wyższe, jednak należy pamiętać, że wcześniejsze zerwanie umowy skutkuje utratą części lub wszystkich zysków. Najczęstszymi terminami zapadalności proponowanymi przez banki są okresy jednomiesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Należy również przyjrzeć się rodzajowi oprocentowania. Powszechnym rodzajem oprocentowanie na lokatach jest oprocentowanie stałe. W przypadku oprocentowania stałego bank z góry informuje, ile zarobi na lokacie jego klient. W przypadku oprocentowania zmiennego sprawa przedstawia się zgoła inaczej: zysk uzależniony jest od warunków panujących na rynku. Zmienia się za sprawą wahań wartości pieniędzy międzybankowych, inflacji czy stóp procentowych. Kolejnym rodzajem oprocentowania, na jakie może się natknąć przyszły posiadacz lokaty, jest oprocentowanie progresywne, które ulega zwiększeniu w czasie. Aby uzyskać wymierną informację dotyczącą rzeczywistego procentowego zysku w przypadku oprocentowania progresywnego należy wyciągnąć średnią z sumy wszystkich stóp oprocentowania występujących w umowie.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są bardzo ciekawym pomysłem na ulokowanie pieniędzy. Regularne wpłacanie nawet niewielkiej składki w odpowiednio długim czasie powinno przynieść adekwatne dochody. Fundusze inwestycyjne oferują swoim klientom profesjonalną obsługę portfela inwestycyjnego, opiekę specjalistów i co najważniejsze: atrakcyjne oprocentowanie. Długoterminowe inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dosyć bezpieczne. Fundusz, zgromadziwszy kapitał od wszystkich swoich klientów jest w stanie odpowiednio zdywersyfikować powierzone środki. Dzieli je więc pomiędzy ryzykowne, ale wysoko rentowne akcje, wolno pracujące, lecz nie mogące niczym zaskoczyć obligacje oraz inne papiery wartościowe. Dzięki takiemu zabiegowi klient może sporo zarobić bez ryzyka; nawet jeśli akcje spadną nie straci, ponieważ sytuację ratują obligacje. W przypadku giełdowej hossy zyskuje więcej. Odpowiednie ulokowanie pieniędzy jest istotne, dlatego przed wyborem funduszu inwestycyjnego dobrze jest przyjrzeć się umowie, prowizjom oraz stopom zwrotu, wypracowanym przez dany fundusz. Biorąc pod uwagę, że giełda polska zaliczana jest do średnich, warto zainwestować w fundusz o średnim kapitale; fundusze o bardzo dużych kapitałach nie mają w co zainwestować, więc często część pieniędzy jest „mrożona”, małe kapitałowo fundusze, ze względu na stosunkowo niewielką ilość środków, którymi mogą dysponować, muszą obrać kurs na albo bezpieczne, ale mało rentowne sposoby inwestycji, albo wysoko zarobkowe, lecz ryzykowne. Nie mają takiej swobody działania, jak fundusze dopasowane kapitałem do giełdy.